Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7:
0986768834
Chat Yahoo
Chat Skype
Dung môi công nghiệp
0904338331
Chat Skype
TB Khoa Học Kỹ Thuật
0914660369
Chat Yahoo
HC xử lý nước
0988.003.959
Chat Skype
HC công nghiệp 01
0989301566
Chat Yahoo
HC công nghiệp mới
0943 019 966
HC thí nghiệm 01
0912622077
Chat Yahoo
HC thí nghiệm 02
0976193162
Chat Yahoo
Chat Skype
HC và T.bị sinh học
0983600953
Chat Yahoo
HC và dụng cụ TN 01
0913541798
HC và dụng cụ TN 02
0975457889
Chat Yahoo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập
3610216
Online:7
Lượt truy cập:3.610.216
Today: 20-04-2014
 
Nước Javen 8%
Nước Javen 8%
Công thức hóa học: NaClO

Dùng trong : Xử lý nước cấp, nước thải, nghành giấy
Giá bán :  2.500 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam
Chi tiết

C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña Natri Hypochlorid kü thuËt tu©n theo c¸c møc trong b¶ng sau:

STT

N CHØ TI£U

§¬n vÞ

Møc chÊt l­îng

1

Ngo¹i quan s¶n phÈm

-

Dung dÞch trong, ¸nh vµng

2

Hµm l­îng ClP-P h÷u hiÖu

 g/l

105 ± 5

3

TØ träng

g/ml

1.15

4

 Hµm l­îng NaOH d­

g/l

14 ~ 20

 

Uøng dông

 

ChÊt tÈy röa; TÈy tr¾ng; TiÖt trïng

 

U§ãng gãi:

 

Can 40kg; Phi 280kg; TÐc 3.000kg; TÐc 10.000kg

VËn chuyÓn b»ng xe chuyªn dông.

 

UB¶o qu¶n

 

B¶o qu¶n níi tho¸ng giã, tr¸nh nhiÖt ®é cao, tr¸nh tiÕp xóc víi kim lo¹i, c¸c chÊt cã tÝnh oxy ho¸ m¹nh vµ c¸c axÝt.

 

                            

 

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Xuất xứ Giá bán
Hồng Kong
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Malaysia - USA
Giá: 140,000 VNĐ  ( 6 USD)
Purolite
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Nissan-Nhật
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Nissan-Nhật
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Nissan-Nhật
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Nhật
Giá: 70,000 VNĐ  ( 3 USD)
Trung Quốc
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Hàn Quốc
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
Hàn Quốc
Giá: 0 VNĐ  ( 0 USD)
vision--logo
GeneReach
viettrichem
logo_Velp
Cubee
fistreem
Duran
logo_Ohaus
IQ-REAL
Farming
beyonlab
Taco-logo
Winpact-logo
Mingchuan-logo
boeco
heildos
nabertherm_vietchem.com.vn
Kartell.jpg
merck_millipore
Binder
Major-logo
extech_logo
Vapourtec

ĐẦY ĐỦ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ONLINE (AN TOÀN, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI)

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM của hầu hết các ngân hàng qua các cổng thanh toán:

Chuyển khoản online đến các tài khoản ngân hàng của VietChem: